LIBRARY

  LIBRARY

  LIBRARY

  Welcome customers to our website!

  Hotline: 0908 152 455

  Email: dungpham@southernjsc.com.vn

  LIBRARY

  CÁC DÒNG MÁY CẮT CỎ TRÊN GREEN CỦA JACOBSEN / JACOBSEN GREENS MOWERS

  CÁC DÒNG MÁY CẮT CỎ TRÊN GREEN CỦA JACOBSEN / JACOBSEN GREENS MOWERS

  MÁY CẮT CỎ GUỒNG CẮT LƯỠI XOẮN ĐỘNG CƠ ĐIỆN ECLIPSE 360 ELITE / ECLIPSE 360 ELITE - LITHIUM RIDE-ON REEL MOWER. MÁY CẮT CỎ GUỒNG CẮT LƯỠI XOẮN ĐỘNG CƠ HYDRID (Động cơ kết hợp nhiên liệu Diesel/Gas và động cơ Điện) / ECLIPSE 360 HYBRID ECLIPSE 360 HYBRID DIESEL/GAS ELECTRIC HYBRID REEL MOWER. MÁY CẮT CỎ GUỒNG CẮT LƯỠI XOẮN ĐA NHIỆM GP400 / GP400 VERSATILE RIDE-ON REEL MOWER. MÁY CẮT CỎ GUỒNG CẮT LƯỠI XOẮN CHO KHU VỰC GREEN GREENS KING®IV PLUS ĐỘNG CƠ DIESEL/GAS (TUỲ CHỌN) / GREENS KING® IV PLUS DIESEL/GAS GREENS REEL MOWER.

  Hệ thống treo sau độc lập / Independent Rear Suspension.

  Hệ thống treo sau độc lập / Independent Rear Suspension.

  KHẢ NĂNG LÁI ÊM ÁI CẢ BÊN TRONG VÀ NGOÀI SÂN GOLF. THE SMOOTHEST RIDE ON AND OFF THE COURSE

  PowerTech AC™

  PowerTech AC™

  TĂNG TỐC ÊM MƯỢT TRÊN TỪNG CON DỐC. SILKY SMOOTH ACCELERATION ON EVERY CLIMB

  Drive2 AC™

  Drive2 AC™

  MỘT CHIẾC XE ĐIỆN TUYỆT VỜI VỀ ĐỘ TIN CẬY VÀ HIỆU SUẤT VẬN HÀNH. A RELIABLE, EFFICIENT, SUPERIOR ELECTRIC CAR

  QuieTech EFI™

  QuieTech EFI™

  CHIẾC XE CHẠY XĂNG VỚI ĐỘ ÊM ÁI NHƯ XE CHẠY ĐIỆN A GAS CAR THAT IS ALMOST AS QUIET AS AN ELECTRIC

  Drive2 EFI™

  Drive2 EFI™

  CHI PHÍ THẤP VÀ ĐỘ TIN CẬY ĐÃ ĐƯỢC CHỨNG MINH LOW COST OF OWNERSHIP AND PROVEN DEPENDABILITY

  SOUTHERN JSC LUÔN CUNG ỨNG KỊP THỜI CHO NHÀ ĐẦU TƯ TRONG PHÁT TRIỂN SÂN GOLF

  SOUTHERN JSC LUÔN CUNG ỨNG KỊP THỜI CHO NHÀ ĐẦU TƯ TRONG PHÁT TRIỂN SÂN GOLF

  DU LỊCH GOLF - TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP XANH CHO VIỆT NAM VÀ SOUTHERN JSC LUÔN CUNG ỨNG KỊP THỜI CHO NHÀ ĐẦU TƯ TRONG PHÁT TRIỂN SÂN GOLF

   CÁC HỆ THỐNG ACQUY - PIN CỦA XE GOLF YAMAHA / YAMAHA GOFL CART BATTERY SYSTEM.

  CÁC HỆ THỐNG ACQUY - PIN CỦA XE GOLF YAMAHA / YAMAHA GOFL CART BATTERY SYSTEM.

  NGUỒN NĂNG LƯỢNG TƯƠNG ĐỒNG VỚI SỨC MẠNH ĐỘNG CƠ BATTERY POWER SYNONYMOUS WITH HORSEPOWER